optické snímače

Optické snímače

Snímače pro detekci předmětů / osob pomocí světelného paprsku

Optické snímače pracují na principu vysílání a přijímání světelného paprsku.

Existují různé typy detekce předmětů pomocí optických snímačů - základní principy jsou:

  • Světelná závora: skládá se ze dvou komponentů - vysílače a přijímače. Vysílač se nasměruje na přijímač, který poté detekuje příchozí světlo z vysílače. Při přerušení paprsku dochází k detekci předmětu.
  • Světelná závora na odrazku: zde je vysílač i přijímač umístěn v jednom těle. Paprsek je vysílán směrem k odrazce, od které se odráží zpět k přijímači. Při přerušení paprsku je detekována přítomnost předmětu.
  • Difúzní snímač: zde je opět vysílač i přijímač umístěn v jednom těle. Paprsek je namířen do volného prostoru a při přiblížení předmětu se od tohoto předmětu odráží zpět k přijímači a dochází k detekci.

Optické snímače pracují s různými frekvencemi paprsku. Díky použití různých frekvencí pak získávají různé vlastnosti - např. při použití viditelného světla je snadno viditelná oblast paprsku, při použití infračerveného světla se zvyšuje odolnost proti prachu a zašpinění snímačů, při použití ultrafialového paprsku lze snadno detekovat průhledné předměty...

Přehled optických snímačů:

Optické snímače pro linky a stroje

Standardní optické snímače

Nejpoužívanější

Široká řada standardních optických snímačů v různých velikostech a tvarech.

Více

Optické závory do velmi prašného prostředí

Optické snímače do prašného prostředí

Nevadí zaprášení

Optické snímače schopné pracovat i se zaprášenou, špinavou čočkou.

Snímače používají infračervený paprsek.

Více

Optické snímače s dosahem až 70m

Optické snímače s vysokým dosahem

Dosah až 70m

Optické závory s integrovaným i s externím zesilovačem.

Možnost více neovlivňujících se paprsků.

Více

Celoplošné světelné závory

Celoplošné světelné zábrany

Sleduje celou plochu

Celoplošné světelné závory pro výtahy, dveře, brány, vjezdy...

Měřící závory s analogovým výstupem, difůzní závory.

Více

Optické snímače se světlovody do vysoké teploty a malého prostoru

Optické snímače se světlovody

Různé využití

Do vysokých teplot, instalace s malým prostorem, ...

Více

Optická závora na odrazku pro detekci průhledných plastů a skla

Optické snímače s UV paprskem

Detekce průhledných materiálů

Optické snímače pro detekci průhledných skel, plastů, tenkých fólií...

Ultrafialový paprsek.

Více

Bezpečnostní světelné závory v bezpečnostní kategorii Pl4e

Bezpečnostní celoplošné závory

Zabránění úrazu

Celoplošné světelné závory s bezpečnostní certifikací Ple cat.4.

Ochrana nebezpečných částí strojů.

Více

Specielní optické senzory

Specielní optické snímače

Různé funkce

Průletové optické snímače, kontrastní snímač, snímač barev, miniaturní optické snímače, vidlicové snímače, ...

Více

Kontakt:

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42 Horní Jirčany

Kontaktní formulář